Careers
Careers Subscription
Name

Categories
Recent Vacancies
 • Recent
 • Popular
 • Tag
 • INTERNIST

  We offer you a full-time position in an open, professional and growing organization. You will be supported by a small, yet driven team containing 4 Internists (yourself included). In our growing organ...
 • ONCOLOGIST / INTERNIST-ONCOLOGIST

  At the St. Maarten Medical Center, you’ll work in a dynamic team in a versatile position. You will work in a pleasant and rewarding atmosphere and be offered many opportunities for growth and develop...
 • PEDIATRICIAN

  At the St. Maarten Medical Center, you will be an all-round Pediatrician for a very diverse population. We offer you a full-time (or part-time) position in a professional and growing organization.
Vacancies list
Our employees are the key to providing the services that meets the demands of our community. We provide a well balanced and pleasant work environment as well as learning opportunities for our staff. If you are interested in becoming a part of our team, please check our vacancies listing below.
30

KLINISCH VERLOSKUNDIGEN / CLINICAL MIDWIFE

posted on
KLINISCH VERLOSKUNDIGEN / CLINICAL MIDWIFE

KLINISCH VERLOSKUNDIGEN

St. Maarten Medical Center (SMMC) zoekt per direct klinisch verloskundigen. We zijn op zoek naar enthousiaste verloskundigen voor de periode 15 december 2018 tot 1 april 2019, die minimaal drie weken aaneengesloten inzetbaar zijn. De vacature biedt een unieke kans om het vak uit te oefenen op een van de mooiste eilanden in het Caribisch gebied.

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie heeft 2 verloskamers, 1 dubbele weeënkamer en 12 bedden. Per jaar vinden er 500 bevallingen plaats. Op St. Maarten is Engels de voertaal. Daarnaast wordt er ook veel Spaans gesproken.

 

Functieomschrijving:

In deze functie verleen je de verloskundige zorg tijdens de zwangerschap, baring en kraambed in een klinische setting en onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. De nadruk zal liggen op het begeleiden van de baring.  Wij bieden een zelfstandige functie op een inspirerende werkplek.

 

Functie-eisen:

Je beschikt over een Nederlands erkend diploma Verloskunde, je bent BIG geregistreerd en hebt bij voorkeur een aanvullende masteropleiding tot Klinisch Verloskundige. Relevante (klinische) werkervaring in Nederland is een must. Je bent een enthousiaste verloskundige en vindt het een uitdaging om buiten je bekende omgeving het vak uit te oefenen. Een afgeronde echo-opleiding is een pré. Kwaliteit, gastvrijheid en service heb je hoog in het vaandel staan en je bent gewend zelfstandig en in een professioneel team te werken. Je handelt accuraat, je bent stressbestendig en flexibel. Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en je hebt een goede beheersing van de Engelse taal. Je beschikt over een rijbewijs.

 

Arbeidsvoorwaarden:

Een salaris passend bij de functie zal worden geboden. De reis, woning en vervoer worden verzorgd. Een boeiende werkomgeving met veel zelfstandigheid in een tropische omgeving is inbegrepen.

 

Informatie:

Herken je jezelf in deze functie? Stuur dan - bij voorkeur voor 15 december - je cv en motivatie naar Hester Versleyen via email Hester.Versleyen@smmc.sx.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mw. dr. Patricia Roumans, gynaecoloog, via email: Patricia.Roumans@smmc.sx of mw. Hester. Versleyen, project officer, via email: Hester.Versleyen@smmc.sx.

Zie aanvraagformulier hier.

 

Over ons ziekenhuis:

Medisch Centrum Sint Maarten (SMMC) is een ambitieuze en groeiende ziekenhuisorganisatie op Sint Maarten. Met meer dan 300 werknemers, 24 specialisten en een capaciteit van 66 bedden. We streven voortdurend naar veilige en hoogwaardige gezondheidszorg. Ons primaire verzorgingsgebied, St. Maarten, Statia en Saba, vertegenwoordigt een totale bevolking van ongeveer 60.000 mensen, een multiculturele mix met meer dan 100 verschillende nationaliteiten. Daarnaast bieden we gezondheidszorg aan de bezoekende toeristen, waaronder jaarlijks meer dan 2 miljoen cruiseschiptoeristen.

SMMC staat aan de vooravond van de realisatie van een nieuw ziekenhuisgebouw, om haar diensten uit te breiden om tegemoet te komen aan de toegenomen zorgvraag van de bevolking van St. Maarten, haar bezoekers en naburige eilanden. De nieuwe hispital is gepland om operationeel te zijn in 2022.

 

CLINICAL MIDWIFE


St. Maarten Medical Center (SMMC) is looking for clinical midwives immediately. We are looking for enthusiastic obstetricians for the period from December 15, 2018 to April 1, 2019, which can be used for at least three weeks consecutively. The vacancy offers a unique opportunity to practice the trade on one of the most beautiful islands in the Caribbean.

The Department of Obstetrics and Gynecology has 2 delivery rooms, 1 double contractions room and 12 beds. There are 500 deliveries per year. On St. Maarten, English is the official language. In addition, a lot of Spanish is spoken.

 

Job description:

In this position you provide obstetric care during pregnancy, birth and childbirth in a clinical setting and under the responsibility of the gynecologist. The emphasis will be on supervising the birth. We offer an independent function at an inspiring workplace.

 

Job requirements:

You have a Dutch diploma Obstetrics, you are registered as a BIG and preferably have an additional master's program as a Clinical Midwifery. Relevant (clinical) work experience in the Netherlands is a must. You are an enthusiastic midwife and find it a challenge to practice the profession outside your familiar environment. A completed ultrasound program is an advantage. Quality, hospitality and service are of paramount importance and you are used to working independently and in a professional team. You act accurately, you are stress resistant and flexible. Your communication skills are excellent and you have a good command of the English language. You have a driving license.

 

Working conditions:

A salary appropriate to the position will be offered. The journey, house and transport are taken care of. A fascinating work environment with a lot of independence in a tropical environment is included.

 

Information:

Do you recognize yourself in this position? Send your CV and motivation to Hester Versleyen, preferably by 15 December, via email Hester.Versleyen@smmc.sx.

For more information about the position, please contact mw. dr. Patricia Roumans, gynecologist, via email: Patricia.Roumans@smmc.sx or mw. Hester. Versleyen, project officer, via email: Hester.Versleyen@smmc.sx.

See application form here.

 

About our hospital:

Medical Center Sint Maarten (SMMC) is an ambitious and growing hospital organization on Sint Maarten. With more than 300 employees, 24 specialists and a capacity of 66 beds. We constantly strive for safe and high-quality healthcare. Our primary catchment area, St. Maarten, Statia and Saba, represents a total population of approximately 60,000 people, a multicultural mix with more than 100 different nationalities. We also offer health care to visiting tourists, including more than 2 million cruise ship tourists every year.

SMMC is on the eve of the realization of a new hospital building, to expand its services to meet the increased demand for care of the population of St. Maarten, its visitors and neighboring islands. The new hispital is scheduled to be operational in 2022.

 

| Categories: Medical Staff | Tags: | View Count: (359) | Return

Related

GET IN TOUCH

QUICK FORM
*
*
Captcha: